Maatschappij

Maatschappij

Nieuw onderzoek: Hitlers kaak is écht Hitlers kaak

De Russische autoriteiten waren direct na de oorlog op grond van dezelfde argumenten al tot dezelfde identificatie gekomen, daarin gesteund door onderzoek van de Amerikaanse regering. Drie Franse pathologen en een journalist publiceerden de identificatie in het European Journal of Internal Medicine online 18 mei). Vier stukjes kaak vol bruggen […]

Maatschappij

Hoe Congo probeert de ebola-uitbraak te smoren

De bulletins zijn verder bureaucratisch. Maandagnacht zijn twee doodzieke ebolapatiënten weggegaan uit de isolatiezone in het ziekenhuis van Wangata. Maar zo gaat het lang niet altijd. Wie was de eerste patiënt van deze ebola-uitbraak die zich nu vanuit een slecht toegankelijk plaatsje diep in het regenwoud naar een stad met […]

Maatschappij

De stad is een speeltuin voor de evolutie van soorten

Natuurlijk, voegt hij eraan toe, maakte hij zich ook zorgen over de teloorgang van wilde natuur: „De landerijen waar ik nestelende grutto’s fotografeerde, door velden vleeskleurige orchissen heen banjerde, en mijn eerste spinnende watertor ving, zijn inmiddels opgeslokt door de groeiende agglomeratie van Groot-Rotterdam. Maar na de maaltijd ontstond een […]

Maatschappij

Bijna niemand zegt ‘dankjewel’

Statusverschillen zijn daarbij niet zo belangrijk. En niemand, in geen enkele taal, zei iets als ‘graag gedaan’ of ‘geen dank’.Volgens Mark Dingemanse, die voor het onderzoek veldwerk deed in Ghana, is het geen kwestie van onbeleefdheid, maar van efficiëntie. Nou..?” „Dank je wel!” We brengen onze kinderen nadrukkelijk bij om […]

Maatschappij

In de stad worden veel dieren kleiner

En juist bij die soorten zijn de grotere individuen in het voordeel: grotere vleugels vergemakkelijken het vliegen. Zo is al aangetoond dat kleinere watervlooien minder effectief zijn in het tegengaan van algenbloei dan grote watervlooien. En allemaal worden ze door hun leven binnen de bebouwde kom kleiner, schrijven Belgische biologen […]

Maatschappij

Spookrijder in het zonnestelsel

Daarom komen Namouni en Morais tot de conclusie dat de tegendraadse planetoïde 2015 BZ509 van elders moet zijn gekomen. „Het terugrekenen naar het zonnestelsel van 4,5 miljard jaar geleden is problematisch”, zegt hij. En daarbij beweegt hij ook nog eens in tegengestelde richting om de zon. Dat ‘BZ’ een bijzondere […]

Maatschappij

Het brandgevaar van uitgeperste plantendruppels

Per grasblad ontwikkelt zich altijd maar één guttatiedruppel, maar een druppel die veel groter dan de vele dauwdruppeltjes die zich verderop vastzetten. Van opzij bekeken ligt de schaduwnavel gewoon halverwege het lichaam. Als ’s nachts door uitstraling en wegvallende wind de luchtvochtigheid flink oploopt kunnen planten het vocht dat de […]

Maatschappij

Zwarte gaten in universum van buismug en bochelvlieg

In ieder geval voor de vijf groepen waarvan natuurorganisatie IUCN een Europese Rode Lijst heeft opgesteld – vlinders, houtbewonende kevers, libellen, bijen en sprinkhanen. Voor de periode 1987-2017 is een afname in aantallen gemodelleerd van 24 procent. Eerste auteur van het rapport is David Kleijn, hoogleraar plantenecologie en natuurbescherming aan […]