Auteur: Rubin H.

Maatschappij

De bodem stijgt onverwacht snel op Antarctica

Die toestroom maskeert deels de massa-afname van de ijskap, zoals die is afgeleid van metingen met satellieten die lokale veranderingen in het zwaartekrachtveld meten. En omdat de bodem onder de gletsjer landinwaarts afloopt, vormt het water daar een reservoir dat de ijsplaat en de gletsjer van onder kan blijven wegvreten. […]

Maatschappij

Veel genetische overlap tussen psychische ziekten

De bijna 400 onderzoekers, waaronder ook Nederlandse genetici, verwerkten de genetische gegevens van ruim een miljoen mensen. De kans om bijvoorbeeld schizofrenie te krijgen wordt bepaald door erfelijkheid (6 tot 13 procent kans op schizofrenie als één van de ouders het ook heeft), maar is ook afhankelijk van omgevingsinvloeden, bijvoorbeeld […]

Gezondheid

De Procureur-Generaal office en het Ministerie van justitie in het algemeen steunde het voorstel van resolutie van de Aansluitkast van de strijdkrachten op rally ‘ s

Na bespreking, de test van het besluit, genomen in de werkgroep voor het maken van een aantal bewerkingen die voorafgaand aan acceptatie. Hij merkte op dat de resolutie spreekt over de mogelijkheid van collectieve administratieve rechtszaak tegen de acties van de ambtenaren, onder de aandacht gebracht van de rechters dat […]