Economie

Verenigd Rusland gevraagd om de parlementaire toezicht op de naleving van de IAO-Verdrag inzake pensioenen

102), volgens welke het gemiddelde pensioen niet lager zijn dan 40% van het gemiddelde loon. MOSKOU, juli 13. Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd heeft geen invloed op de huidige gepensioneerden is ongeveer 46,5 miljoen mensen. “Burgers moeten begrijpen hoe vul het pensioenfonds en waar het geld zal gaan,” zei Bojarskij. Volgens de prognose, Minister-president Dmitry Medvedev, te wijten aan de verandering in het pensioenstelsel, de aow wordt jaarlijks stijgen met ongeveer 1 duizend roebels. In zijn visie, de praktische resultaten van de hervorming voortdurend moet worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met het verwachte effect. “Aanhangers van de partij te bieden hebben aan de factie “Verenigd Rusland” om ervoor te zorgen parlementaire controle van de praktische toepassing van de 102e Verdrag van de Internationale arbeidsorganisatie, ingediend door de regering van de russische Federatie in de Doema voor de ratificatie tegelijkertijd met een pakket van wetsvoorstellen op pensioen manoeuvreren,” zei Bojarskij. Volgens hem, de vervulling van deze norm is een van de belangrijkste punten van de ondersteuning van het wetsvoorstel op pensioen verandert. Aanhangers van “Verenigd Rusland” partij aanbod te bieden parlementaire controle op de naleving van de eisen van de 102e Verdrag van de Internationale arbeidsorganisatie (IAO), volgens welke het pensioen niet lager zijn dan 40% van het gemiddelde loon. In het bijzonder, het zorgt voor een geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd tot 65 jaar voor mannen (door 2028) en 63 jaar voor vrouwen (tot 2034). Dit werd gemeld aan de journalisten op vrijdag, de co-voorzitter van de Centrale coördinatie Raad van supporters van de partij, de Afgevaardigde van de Doema Sergei Bojarskij. De rekening voor het eerste lezing in de Doema, die is voorlopig gepland voor 19 juli was gericht om de onderwerpen van de russische Federatie. “Er wordt voorgesteld om het consolideren van de monitoring van de sociaal – economische effecten tijdens de transformatie van het pensioenstelsel: voor deze, eerst en vooral, is het noodzakelijk om te definiëren van specifieke indicatoren en benchmarks”, – benadrukte hij. Volgens de voorzitter van de Federatie Raad Valentina Matvienko, zal het document worden vastgesteld in de herfst van dit jaar. Het document werd voorgelegd aan de Doema van de russische regering op 16 juni, samen met een pakket van initiatieven die gericht zijn op het veranderen van de pensioenwetgeving. Zie ook

De indexering van de pensioenen in Rusland. Dossier

Voordat het desbetreffende Comité van de Doema op arbeid, sociaal beleid en veterans Affairs aanbevolen de tweede kamer van het Parlement in eerste lezing van het ontwerp op de bekrachtiging van het Verdrag betreffende minimumnormen van sociale zekerheid (Verdrag No. De stijging wordt voorgesteld, uit te voeren in fasen vanaf 2019. Ook een van de voorstellen, volgens Bojarskij, was de oprichting van een controlemechanisme in het kader van de voorgestelde wijzigingen. “Het verzekeren van het toezicht mechanismen in het kader van de rekeningen op pensioen manoeuvreren moet worden garantie meten”, aldus het kamerlid. /TASS/. Ze zullen doorgaan met het ontvangen van alle eerder toegekende pensioen en sociale uitkeringen. Momenteel is de pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen is 60 en 55 jaar respectievelijk. De regering van bill

Op 16 juni, de russische regering de Doema een pakket van wetsvoorstellen op veranderingen in het pensioenstelsel.