Economie

In de Doema een wetsvoorstel inzake schadeloosstelling van beleggers bij liquidatie van het gokken zones

De duur van de vereffening van een gokken zone of wijzigen van de grenzen niet minder mag bedragen dan drie jaar te rekenen vanaf de datum van de vaststelling van het relevante besluit van de regering van de russische Federatie, gespecificeerd in de toelichting. Daarnaast is het wetsvoorstel geeft het Kabinet van de russische Federatie de bevoegdheid tot het goedkeuren van de methode van het bepalen van de werkelijke schade, de vergoeding, en om de volgorde te bepalen van de verandering van de grenzen van het gokken zones. De regering van de russische Federatie in de Doema een wetsvoorstel biedt ter compensatie van beleggers verliezen in geval van liquidatie treedt of de wijziging van de grenzen van het gokken van de zones in de periode van 10 jaar sinds de oprichting van de zone. Het document wordt voorgesteld om in Aanvulling op de wet “Op staat regulering van de activiteiten op de organisatie en het verloop van het gokken…” voorzieningen “voor de schadeloosstelling van beleggers in het geval van vereffening van een gokken zone of wijzigen de grenzen op basis van de Federale wet voor het verstrijken van tien jaar vanaf de datum van de schepping”. Organisatie en uitvoering van het gokken werd verboden in Rusland van juli 1, 2009, buiten de speciale gokken zones. Informatie is geplaatst op vrijdag in de Doema, de elektronische database. Als een van de officiële gokken zones worden geliquideerd na 10 jaar sinds haar oprichting, de schade zullen niet worden vergoed. MOSKOU, juli 13. Als de ontwikkelaars van het wetsvoorstel, de uitvoering van de bepalingen zou maken voor de organisatoren van het gokken van de rechtszekerheid voor de planning van hun activiteiten. /TASS/.