Buitenland

Rusland biedt geen ondersteuning voor de Verklaring van de zomer training van de OVSE PA vanwege de anti-resoluties

“Om het maken van objectieve en weloverwogen beslissingen nemen, parlementariërs moeten weten wat ze over praten, ze moeten komen en met eigen ogen zien,” – zei Tolstoj. Hij riep op tot “het einde van de hysterie en zich in normale, constructieve werken in het belang van veiligheid en samenwerking in Europa.” “We bezwaar maken tegen deze drie besluiten zullen in dit verband worden stemmen tegen onze gemeenschappelijke Verklaring, ook al bevat veel nuttige en juiste punten,” zei Tolstoj. Het document gewijd aan de “schending van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden” in de Krim. /TASS/. “We geloven dat een dergelijke aanpak is onacceptabel, schadelijk voor de geloofwaardigheid van de organisatie”, – benadrukte hij. Wij begrijpen dat u nodig 20-30 jaar voor de Europeanen gewend zijn: niet alles in een keer gewend aan een Verenigd Duitsland. De resolutie, die werd geïntroduceerd door de zweedse delegatie, oproepen voor Rusland om wetten uit te vaardigen “te strijden tegen de misdaden van haat,” en om te zorgen voor een eerlijk proces in overeenstemming met de waarborgen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. In het bijzonder, in een van de besluiten we het hebben over de Krim, herinnerde aan de Vice-spreker uitgesproken vertrouwen dat vroeger of later de Europeanen erkennen de russische. TASS) propaganda verklaringen die niets van doen hebben met de werkelijkheid”. Zweedse MP Margareta Zederfeldt die bereid het ontwerp, vraagt de russische Federatie om de vrijlating van iedereen die was aangehouden voor een “vreedzaam uitoefenen van de rechten op vrijheid van meningsuiting en van Vergadering.”

Andere resolutie betreffende de naderende decennia van de gebeurtenissen in Zuid-Ossetië, Georgië gemaakt. De belangrijkste auteur trad op als eerste Vice-Voorzitter van de Federatie Raad, Commissie internationale Zaken Vladimir Jabbarov. Het bestaat uit 17 eisen, met inbegrip van een oproep om te stoppen met “de uitroeiing van het onderwijs in de oekraïense taal en annuleren van de beslissing om te verklaren dat de “Majlis [Krim-tataars mensen]” extremistische organisatie” (een organisatie in Rusland verboden). De Voorzitter van de Commissie voor de buitenlandse betrekkingen van het Parlement van Georgië Sophiko katsarava die het document heeft opgesteld oproepen voor een vreedzame oplossing van het conflict in overeenstemming met het internationale recht en de beginselen van Helsinki, evenals de volledige uitvoering van de overeenkomst op het staakt-het-vuren van 12 augustus 2008. Op hetzelfde moment dat de russische Federatie is het niet eens met de drie resoluties beschouwd op deze sessie, omdat van hun vooroordelen tegen ons land”, – de politicus zei tijdens een plenaire vergadering van de Vergadering. De auteurs zijn ook vereist voor het maken van “gunstige omstandigheden” onafhankelijke journalisten, mensenrechtenactivisten en advocaten. De OVSE PA sessie, die loopt tot woensdag in Berlijn, in de plenaire vergadering keurde het russische resolutie “van de interconnectie en de verbinding tussen integratie processen in de OVSE-regio”. Volgens Tolstoj, parlementariërs moet gebaseerd zijn op feiten, en niet ‘ slechts geruchten, valse nieuws (valse nieuws – ca. Niets, het zal wel overgaan”, – zegt hij. “Nog steeds horen we de minachting van de hereniging van de Krim en Rusland. BERLIJN, 11 juli. “Helaas, alle drie de anti-russische resolutie heeft geen enkele relatie tot de werkelijkheid”, bevestigde het hoofd van de russische delegatie. De inhoud van de anti-resoluties

Een van de resoluties met anti-russische inhoud is ingediend door de oekraïense delegatie. Dit werd vermeld op woensdag door het hoofd van de russische delegatie, Vice-Voorzitter van de Doema Pjotr Tolstoj. De russische delegatie niet stemmen voor de slotverklaring van de jaarlijkse zomerse bijeenkomst van de OVSE-Assemblee in Berlijn, omdat ze deel uitmaken van de drie anti-russische resoluties. “Ik geloof dat ons gezamenlijk werk op deze zitting heeft de goedkeuring van een aantal objectieve en reële oplossingen die echt bijdragen aan de versterking van het vertrouwen en de veiligheid op ons continent tussen alle landen die lid zijn van de OVSE.