Buitenland

De russische delegatie verliet de vergaderzaal van de OVSE PA

“We geloven dat dit een grove schending van de regels van de OVSE PA en een aanfluiting van het gezond verstand,” – zei de politicus. Zweedse MP Margareta Zederfeldt die bereid het ontwerp, vraagt de russische Federatie om de vrijlating van iedereen die was aangehouden voor een “vreedzaam uitoefenen van de rechten op vrijheid van meningsuiting en van Vergadering.”

Andere resolutie betreffende het naderen van de 10e verjaardag van de gebeurtenissen in Zuid-Ossetië, Georgië gemaakt. Het document gewijd aan de “schending van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden” in de Krim. Hij herinnerde eraan dat “er is een verordening die zegt dat een lid van de Vergadering in het geval van afwezigheid, schriftelijk melden aan de Voorzitter.” “Niet op een mobiele telefoon, en in het schrijven”, benadrukt het hoofd van de delegatie van de russische Federatie. De resolutie, die werd geïntroduceerd door de zweedse delegatie, oproepen voor Rusland om wetten uit te vaardigen “te strijden tegen de misdaden van haat,” en om te zorgen voor een eerlijk proces in overeenstemming met de waarborgen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Het advies van de voorzitter van de OVSE PA

Voor zijn deel, de voorzitter van de OVSE-Assemblee Giorgi Tsereteli, op woensdag herkozen voor deze positie, betoogt dat de handtekeningen onder de resolutie “van kracht blijven”. Tsereteli op gewezen dat in overeenstemming met de regelgeving “, indien het lid heeft geregistreerd maar kan niet deelnemen aan de jaarlijkse sessie te wijten aan onvermijdelijke verplichtingen, zijn of haar handtekening is geldig op voorwaarde dat de Voorzitter van de PA werd op passende wijze in kennis gesteld door het hoofd van de delegatie”. – We kunnen niet meer deelnemen aan deze politieke klucht. Eerder, de delegatie van de russische Federatie heeft verklaard de overtreding van de regels door de overweging van twee anti-russische beslissingen die op de vergadering van de OVSE-Assemblee in Berlijn en gevraagd om uitstel van de stemming over de documenten die werden ingediend bij de bijeenkomst, die werd niet bijgewoond door de oekraïense Parlementsleden zetten hun handtekeningen onder hen en niet gemeld bij het hoofd van de Vergadering schriftelijk over zijn afwezigheid. Het hoofd van de russische delegatie naar de bijeenkomst van de OVSE-Assemblee, Vice-voorzitter van de Doema van de russische Federatie Pjotr Tolstoj

© Foto AP/Alexander Zemlianichenko

BERLIJN, 11 juli. Dus, hun nummers zijn niet genoeg om automatisch activeren”, -, verklaarde het hoofd van de delegatie van de russische Federatie. Misschien is het opladen van de oekraïense delegatie om de situatie uit te leggen, maar ik denk dat we minstens een uur om het te bespreken,” zei hij. Niettemin, de resolutie is aangenomen zonder het russische Parlement en opgenomen in de slotverklaring van de bijeenkomst waarin de stemming, ze deed ook niet mee. “Zelfs als we niet hebben ontvangen schriftelijke weigering van hier te komen, echter, is er de mogelijkheid voor het verzenden van een groot aantal berichten. Wij geloven dat in dit geval overtreden van de regels van onze gemeente,” zegt Tolstoi. “Ikzelf geloof, onze experts zijn van mening dat informatie is gecommuniceerd [aandacht]. “Nauwelijks van dat u het ermee eens dat we allemaal nodig hebben om hier te zijn, en er zijn enkele leden die de telefoon mister Tsereteli en wie kan hem bellen door de telefoon aan te kondigen dat ze niet op een bepaalde vergadering,” ging de dikke Darm. Anti-russische resolutie

Een van de resoluties met anti-russische inhoud is ingediend door de oekraïense delegatie. Zie ook

Rusland de betrekkingen met de Raad van Europa. “Er is nergens razyasnyat, wat betekent “dienovereenkomstig”: misschien een duif zal deze brief, sorry voor de grap, kunt u schriftelijk, via messenger, e-mail,” voegde hij eraan toe. “De afwezigheid van MPs die zich hebben aangemeld voor deze resoluties, en naar voren ongegronde beschuldigingen tegen mijn land, is een schending van de regels van onze gemeente,” herhaalde hij. De auteurs zijn ook vereist voor het maken van “gunstige omstandigheden” onafhankelijke journalisten, mensenrechtenactivisten en advocaten. “De russische delegatie tegen de overweging van deze resolutie en de volgende over de russische Krim en de russische stad van Sevastopol. Het hoofd van de russische delegatie in de parlementaire Vergadering (PA) van de OVSE, de Vice-voorzitter van de Doema Pjotr Tolstoj zei dat de russische parlementariërs op woensdag verliet de vergadering van de OVSE-Assemblee in Berlijn te wijten aan grove schendingen van voorschriften bij het overwegen van een anti-russische resoluties. Het bestaat uit 17 eisen, met inbegrip van een oproep om te stoppen met “de uitroeiing van het onderwijs in de oekraïense taal en annuleren van de beslissing om te verklaren dat de “Majlis [Krim-tataars mensen]” extremistische organisatie” (een organisatie in Rusland verboden). Dossier

“Slechts één van de resoluties is niet genoeg drie, misschien vijf handtekeningen. Het is noodzakelijk om maatregelen te nemen tot herziening van de volgorde van de sessies”. De russische delegatie zal niet toestaan om te beledigen zelf en Rusland door middel van dergelijke pseudomagnetic trucs waarmee de Heer Tsereteli,” zei Dik journalisten op woensdag. Als we ontdekken dat betekent “dienovereenkomstig ingelicht”, dan zullen we niets bereiken”, zei Tsereteli. Wij geloven niet dat dit een grove schending van de regels, het in twijfel over de betekenis en het aantal geldige handtekeningen onder de resolutie. /TASS/. De laatste strohalm

Op zijn beurt lid van de russische delegatie, Doema Plaatsvervangend Nikolai Ryzhak zei dat “het was de laatste druppel, omdat de documenten die werden voorgelegd, zijn sterk gepolitiseerd en gericht tegen de belangen van de russische karakter.”

“Onze lange geduld een einde kwam, zei hij. “In dit verband, de delegatie van de russische Federatie sterk gekant tegen de opname in de uiteindelijke Verklaring van [handtekeningen] MEVROUW [zweedse MP Margareta] Cederfeldt en de Heer [hoofd van de oekraïense delegatie, Arthur] Gerasimov, die afwezig zijn voor de huidige sessie”, concludeerde hij. In een spottende wijze Heer [de vertegenwoordiger van Georgië Giorgi] Tsereteli vertelde ons dat het melden van een postduif, met messenger en zo op over het ontbreken van afgevaardigden. “Wanneer we de aandacht van de Voorzitter de aandacht op dit verschil, hij [Tsereteli] vond het accepteren van onze claim in het kader van de regels van een goed advies en probeerde te blijven van de vergadering,” – zei de Deputy. De Voorzitter van de Commissie voor de buitenlandse betrekkingen van het Parlement van Georgië Sophiko katsarava die het document heeft opgesteld oproepen voor een vreedzame oplossing van het conflict in overeenstemming met het internationale recht en de beginselen van Helsinki, evenals de volledige uitvoering van de overeenkomst op het staakt-het-vuren van 12 augustus 2008. Overtreding van de regels

“De russische delegatie is van mening dat de afwezigheid van een aantal afgevaardigden-auteurs van de resoluties, die zijn gericht tegen ons land, niet juist werd uitgevoerd, zoals bepaald door de regelgeving. Zie ook

Slutsky: het protest van de russische delegatie naar de OVSE PA natuurlijk, het betekent niet dat de intrekking van de Vergadering

Rusland biedt geen ondersteuning voor de Verklaring van de zomer training van de OVSE PA vanwege de anti-resoluties

Onishchenko: de ongefundeerde beschuldigingen van de russische Federatie aan de OVSE PA verdienen medische evaluatie

Tolstoj zei over de niet-ontvankelijkheid van de goedkeuring van de resoluties van de OVSE PA op basis van nep-nieuws

Deze schendingen van de eerste Vice-Voorzitter van de Federatie Raad, Commissie internationale Zaken Vladimir Jabbarov genoemd politieke vals spelen door de oekraïense delegatie en de Voorzitter van de Vergadering, en de Afgevaardigde van de Doema Artem Ronden, is een farce.