Economie

Niemand wil als eerste springen

Er wordt „constructief” gewerkt (gebouwde omgeving, mobiliteit), de partijen zijn „ambitieus en gemotiveerd” (landbouw) en er is „veel overeenstemming” (elektriciteit).De industrietafel was de enige die geen pluim kreeg. Het streven om al vóór de zomer met een concreet klimaatakkoord op hoofdlijnen te komen, lijkt te ambitieus. Het is de enige tafel waar individuele bedrijven onderhandelen. Vooral de oliebedrijven in Rotterdam werken slechts voor een klein deel voor de Nederlandse markt. Aan vijf thematische ‘tafels’ onderhandelen overheid, bedrijfsleven en andere belangengroepen dit voorjaar achter gesloten deuren over een klimaatakkoord met beleid tot 2030. Zij willen zich met hun duurzame plannen niet al te zeer in de kaarten laten kijken. Met name aan de onderhandelingstafel voor de industrie, met de bedrijven die het meest CO2 uitstoten, liggen de standpunten nog ver uiteen, vertellen betrokkenen.Aanvankelijk was het plan om voor het zomerreces een ‘hoofdlijnenakkoord’ te presenteren, maar inmiddels is dat ‘hoofdlijnen van een akkoord’ geworden. Aan de andere kant, stellen betrokkenen, werken ook andere landen aan maatregelen om ‘Parijs’ te halen. Vóór het begin van het zomerreces van de Tweede Kamer wil verantwoordelijk minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) aan het parlement een tussenstand presenteren. Sommige deelnemers vrezen dat het een vrijblijvend ‘kaderscheppend stuk’ wordt.Als concrete plannen uitblijven, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deze zomer niets om door te rekenen. Er wordt gewerkt aan „een gedeelde langetermijnvisie voor de transitie van de industrie in 2050”, schrijft de minister.Dat de problemen met name bij de industrie liggen, komt niet als een verrassing. Zij zorgen samen voor 75 procent van de CO2-uitstoot van de industrie, of ongeveer 20 procent van de hele Nederlandse uitstoot. Daar komt bij dat die bedrijven bang zijn door Nederlandse milieumaatregelen internationaal gezien op achterstand komen. Er zijn tafels voor industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, landbouw en mobiliteit, en een overkoepelende tafel onder voorzitterschap van oud-milieuminister Ed Nijpels.ComplimentjesDinsdag stuurde minister Wiebes een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van de tafelgesprekken. Hij besprak de inhoud in algemene termen en deelde complimentjes uit. In de tweede helft van het jaar moeten de plannen worden uitgewerkt, zodat er eind 2018 een klimaatakkoord ligt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 halveert. Lees ook: Nederlandse staat wil vonnis over klimaatbeleid 2020 van tafel Een betrokkene vergelijkt de huidige situatie met een groep jongens aan de rand van het zwembad. Er is zelfs een subtafel van de twaalf grootste uitstoters, zoals Tata Steel, Shell, ExxonMobil en Akzo Nobel. Dit past bij het VN-klimaatakkoord van Parijs, waarbij het streven is de mondiale opwarming tot ruim onder 2 graden te beperken. Iedereen wil wel springen, maar niet als eerste of enige.