Tech

Nederlander kritisch op nieuws via sociale media

Vooral daar waar de Mediamonitor Nederlanders vergelijkt met de 36 andere onderzochte landen, legt de studie nieuwe inzichten bloot. Veel bereidwilliger zijn de inwoners in Scandinavische landen. Slechts 13 procent van de Nederlanders heeft afgelopen jaar tegen betaling online-nieuws geraadpleegd. Daarmee eindigt Nederland laag: op plek 32 van de 37 onderzochte landen. Ook verrassend is de manier waarop online-nieuws bij Nederlanders terechtkomt. In 37 landen, waaronder Nederland, zijn representatieve steekproeven gehouden; 75.000 mensen zijn ondervraagd over hun nieuwsconsumptie in januari en februari. Nog lager is het aantal Nederlanders dat weleens een podcast luistert: 18 procent heeft dat afgelopen maand gedaan. Voor een online krantenabonnement? Betalen of niet – ruim de helft van de Nederlanders is wel degelijk „erg geïnteresseerd” in nieuws. Dat aandeel is hier het laagst van alle onderzochte landen. In dat laatste geval zorgen kop en foto er meestal voor dat een nieuwsbericht wordt aangeklikt. Vertrouwen is groot
Zo blijkt het vertrouwen van Nederlanders in nieuws groot – en neemt dat ook toe: 59 procent vindt het merendeel van het nieuws meestal te vertrouwen. Nergens in de ons omringende landen is dat zo laag. En er is weinig kans dat veel meer mensen dat binnenkort wél zullen doen. Van de Nederlanders die afgelopen jaar niet voor online-nieuws betaalden, schat slechts 12 procent in dat het „enigszins waarschijnlijk” is dat daar dit jaar verandering in komt. Wie wil er betalen voor een artikel op Blendle? Veel minder mensen komt aan nieuws via sociale media (29 procent). Al geldt ook dat in de jongste groep (18 tot 25 jaar) het aandeel dat niet in nieuws geïnteresseerd is opmerkelijk laag is: 7 procent. Veel minder belangrijk is de afzender, degene die het nieuws deelde en het aantal likes dat een bericht kreeg. In Zweden betaalde vorig jaar ruim een kwart van de inwoners voor online-nieuws, in Noorwegen zelfs 30 procent. Voor het eerst zijn de resultaten van een omvangrijke studie van Reuters Institute naar nieuwsgebruik meegenomen (Reuters Digital News Report). Geen vertrouwen in het nieuws heeft 10 procent; in 2017 was dat 17 procent. Wie denkt dat sociale media de belangrijkste rol spelen heeft het mis: 52 procent bezoekt voor online-nieuws rechtstreeks een nieuwssite of -app. Naarmate mensen ouder worden, neemt de interesse in nieuws toe. Het maakt daarbij overigens wel uit op welke manier het nieuws ons bereikt – is het een krantenredactie of een algoritme dat het selecteert? Dat is een van de vele conclusies uit de Mediamonitor: een terugkerend onderzoek van het Commissariaat voor de Media naar nieuwsmedia in Nederland. Vooral jongeren wantrouwen nieuws dat via sociale media bij hen terechtkomt: in de groep 18- tot 25-jarigen vertrouwt meer dan de helft het nieuws op sociale media niet (52 procent). In Turkije luisterde maar liefst 75 procent van de respondenten. Behalve de vraag of zij voor digitale informatie willen betalen, is gekeken naar interesse en vertrouwen in het nieuws. Bijna negen op de tien Nederlanders raadpleegt dagelijks het nieuws. Als het gaat om politiek nieuws valt Nederland op: eenderde van de Nederlanders heeft een ‘buitengewone’ interesse in politiek nieuws. Het rapport brengt onder meer de concentratie op de mediamarkt in beeld; dit jaar valt de opkomst van Talpa Network op.