Economie

Invoering CO2-prijs centrales onzeker

Dat is een flink deel van de totale benodigde besparing van 49 miljoen ton CO2 tot 2030. Dat volgt uit een vertrouwelijke studie die dinsdag werd gepresenteerd aan betrokkenen binnen de elektriciteitssector. Voor de Nederlandse klimaatboekhouding is de CO2-beprijzing gunstig: samen met de kolenban zorgt de maatregel voor een CO2-besparing van maar liefst 26 miljoen ton. Vooral de kolencentrales worden door de maatregel geraakt, omdat ze bijna twee keer zoveel CO2 uitstoten als gascentrales. Deels is dat stroom van vervuilende kolencentrales. Het is voor eigenaren van centrales te duur om ze draaiend te houden. Daarnaast is er wetgeving in de maak om in 2030 de laatste kolencentrales te sluiten. Tegelijkertijd is het gevolg dat Nederlandse gascentrales net als nu ‘in de mottenballen’ blijven. Maar als je op grotere schaal kijkt naar de Europese CO2-uitstoot, zien de resultaten er heel anders uit. Het is voor het klimaat beter als Nederland wél de kolencentrales sluit, maar daarbij niet als enige land een CO2-prijs voor centrales invoert. Een belangrijke klimaatingreep uit het regeerakkoord staat op losse schroeven door onderzoek dat dinsdag is gepresenteerd. Vanaf 2020 moeten stroomproducenten een bedrag afrekenen voor elke ton CO2 die ze uitstoten, bovenop de Europese CO2-prijs. Een aantal centrales zijn momenteel deels of zelfs helemaal uitgeschakeld. Nederland gaat door de CO2-beprijzing en de kolenban in 2030 veel (goedkopere) stroom importeren uit andere Europese landen. Het gaat om de invoering van een CO2-prijs voor elektriciteitscentrales in Nederland. Lees ook: Onderhandelingen over klimaatakkoord verlopen stroef: niemand wil als eerste springen