Gezondheid

Het leger verklaarde de voorwaarden van verval, worden overgedragen aan een derde partij eigendom

“Echter, het geld en andere waardevolle spullen overhandigd als een steekpenning onder de controle van de autoriteiten van het uitvoeren van operationele onderzoeken, met het oog op het betrappen op heterdaad personen die hebben verklaard de eis van een steekpenning of commerciële omkoping, keerden terug naar hun eigenaar, indien hij de overdracht van waarden vrijwillig gemeld dergelijke eis,” verklaarde aan de plenaire vergadering. /TASS/. “Om het probleem betreffende de confiscatie van de goederen overgedragen aan de verdachte naar een andere persoon (organisatie), de rechter is vereist, op basis van de onderzoeksresultaten vast te stellen dat de persoon van wie het onroerend goed gelegen is, wist of had moeten weten dat de goederen ontvangen in het resultaat van criminaliteit, gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in de Commissie van een misdaad”, – vermeld in de aangenomen op donderdag de resolutie van de Aansluitkast van de strijdkrachten op het gebied van ontneming van eigendom. De Aansluitkast opgemerkt dat in gevallen van corruptie feiten “geld, kostbaarheden en andere goederen, overgedragen in de vorm van steekpenningen of het commerciële omkoping item worden in beslag genomen en niet teruggegeven kunnen worden aan de briber of de persoon pleegt commerciële omkoping”, ook in gevallen toen ze werden vrijgelaten uit de strafrechtelijke aansprakelijkheid op niet-sanering van gronden. De Aansluitkast van de Supreme court van Rusland heeft toegelicht aan de rechters, in sommige gevallen is het mogelijk om beslag te leggen op goederen verkregen door criminele middelen en overgedragen aan derde partijen. Om dergelijke goederen, zei Plenum kunnen zijn mobiele telefoons, computers en andere elektronische communicatie gebruikt voor het insluiten in de media en online materialen, de openbare gesprekken aan terroristische activiteiten of van terroristische activiteiten. MOSKOU, 14 juni. In dit geval, “geld, kostbaarheden en andere goederen gebruikt of bestemd voor de Financiering van het terrorisme, extremistische activiteiten, georganiseerde groep, illegale gewapende formatie, criminele gemeenschap (criminele organisatie) zullen in beslag worden genomen, ongeacht hun eigendom”. In gevallen van terroristische en extremistische misdaden zullen worden onderworpen aan de confiscatie van goederen van de verdachte en die van het gereedschap, apparatuur, of andere middelen van het plegen van het misdrijf. Niet is vrijgesteld van de confiscatie en de herstructurering of reorganisatie van vastgoed objecten verkregen door criminele betekent, zei Plenum geheel. Als confiscatie van goederen is niet mogelijk (bijvoorbeeld, het is reeds verkocht), “om te voldoen aan de eisen betreffende de confiscatie van de goederen die in verhouding staan tot de kosten kan worden toegewezen aan forensisch onderzoek,” aldus de resolutie. De instrumenten van de criminaliteit onder voorbehoud van confiscatie, behandeld kan worden voorzien van uitsparingen van de auto (voor gevallen van smokkel), sonar-en navigatie (in de gevallen van illegale productie van water biologische middelen), alsook kopieerapparaten en andere office-apparatuur die wordt gebruikt voor namaak.