Gezondheid

Doema afgevaardigden nam deel aan de actie op het geven van bloed, als onderdeel van wereldbloeddonordag

Het werd opgericht door de world health organization in 2005. Het eerste bloed is doorgegeven, is het hoofd van de Commissie ecologie en bescherming van het milieu Vladimir burmatov (“Verenigd Rusland”). Ik denk dat dit is een extra kans, dus schrap voor de afgevaardigden en medewerkers van de apparatuur van de Doema”, – hij deelt zijn indrukken. Het werd bijgewoond door 54 afgevaardigden en medewerkers leden van de Doema. “Traditionele actie in de Doema wordt gehouden op de dag van de donor. Zoals gerapporteerd door de organisatoren van het evenement, elke donor een vergoeding heeft ontvangen in de hoeveelheid 937 roebels, en twee dagen off – dag, die gehouden werd van bloed, en eventuele andere gedurende het jaar. Als er sprake is van spanning, hoge bloeddruk of lage bloeddruk telt natuurlijk adviseren wij op dit moment af te zien [van het deelnemen aan de campagne]”, voegde ze eraan toe. /TASS/. Het eerste evenement ter ondersteuning van de orgaandonatie werd gehouden in de Okhotny Ryad vorig jaar. Het verlangen om te gebruiken compenserende vrije tijd, de demonstranten niet te zien. Natuurlijk, er zijn voordelen dat zij recht hebben op grond van de wet, maar persoonlijk houd ik gebruik de output niet” – zei een lid van het Comité voor gezondheid Yuri Kobzev. MOSKOU, 14 juni. Ik denk dat dit een zeer belangrijke gebeurtenis, niet alleen in termen van wat we persoonlijk geholpen zieke mensen. Het is ook een voorbeeld voor vele russische burgers, voor degenen die bereid zijn te delen in hun bloed, bereid mee te werken aan het redden van de levens van anderen”, zei de Afgevaardigde van de Communistische partij Alexey Kip. Traditie opgericht

Deelname aan de actie werd aanvaard door het hoofd van de Doema Comité voor de gezondheid Dmitry Morozov. “Goed initiatief, ik ben blij dat we niet genoeg vrije plaatsen zijn, ze zijn allemaal bezig met mijn collega’ s – afgevaardigden van de Doema. “Ik hoop dat de traditie inspireert. “Sinds onze primaire taak is om te werken met de kiezers, die we deze dagen zouden doorbrengen om tijd met hen doorbrengen. Bloed bemonstering vond plaats in een mobiele donor station, dat ligt tegenover het gebouw van de Doema, alle deelnemers vulden een vragenlijst in over gezondheid en gezondheid en geslaagd voor het eerste onderzoek. Het feit dat de donor beweging in Rusland vandaag de dag is steeds een populaire en uitbreiden, en het constante tekort aan donor-bloed is verminderd – een gevolg dat de positieve humanitaire acties, die allemaal een beetje beter, een beetje vriendelijker en bieden de mogelijkheid om mee te voelen, in te leven en om elkaar te helpen,” zei hij. Het vrijwillige bloedgeven als onderdeel van de world bloed donor dag werd gehouden op de donderdag in de Doema. Wereldbloeddonordag jaarlijks wordt gevierd op 14 juni in alle landen van de wereld. Zo zei het hoofd van de organisatie van de dienst voor het bloed FMBA van Rusland Olga Eichler, de opleiding omvat de communicatie met de arts-transfusiologist. “Direct in de mobiele plaatsvinden in alle fasen van het vooronderzoek is gehouden met het bloed van een vinger, de tests van het bloed voor hemoglobine. De initiatiefnemers van de actie, die plaatsvindt in de tweede kamer van het Parlement voor een tweede keer, sprak de Doema commissies op controle en regulering en gezondheid.