Sport

Van moskou tot gastheer van de conferentie van de russische voetbalbond

In de competentie van de conferentie, in het bijzonder, is de verkiezing en de vervroegde beëindiging van de bevoegdheden van het management van de AANBEVELING, met inbegrip van de Voorzitter en de leden van het Uitvoerend Comité, de goedkeuring of de wijziging van de statuten en electorale regelgeving, de definitie van de kern en prioritaire activiteiten, de beginselen van de vorming en het gebruik van goederen, de toelating tot het lidmaatschap en uitsluiting van lidmaatschap van de RFU. Conferentie van de russische voetbalbond (RFU) zal worden gehouden op zaterdag in Moskou. De laatste vergadering van het Uitvoerend Comité werd gehouden op donderdag, waar, in het bijzonder, de vraag werd gesteld van de oprichting van de Raad van toezicht. Daarnaast is de conferentie hoort het verslag van de controle van de Commissie in 2017, als de aangewezen accountant van de RFU in 2018-2019. Volgens de Statuten, zijn benoeming zal worden voorgelegd voor discussie op de conferentie. De leden van het Uitvoerend Comité, de audit Commissie, de Algemeen Directeur (Secretaris-Generaal), ere-President heeft het recht om deel te nemen aan de vergadering zonder stemrecht. De Voorzitter van de RFU is deelnemen aan de conferentie met een beslissende stem. De conferentie kan worden gewijzigd en het Handvest van de RFU. Onder de routinematige vragen – de opname van nieuwe leden tot de RFS, met uitzondering van de samenstelling, en de goedkeuring van de resultaten van de werkzaamheden van het Uitvoerend Comité van de RFU voor 2017. MOSKOU, 26 mei. “We gingen naar nul. Een van de onderwerpen op de agenda staan de verkiezing van de leden van het Uitvoerend Comité van de RFU, Alaev. /TASS/. De leiding van de RFU recht om te stemmen heeft niet

Volgens de Statuten van de conferentie is het Hoogste bestuursorgaan van de RFU, heeft ieder lid benoemt een afgevaardigde naar de conferentie bij te wonen. De conferentie is bevoegd om beslissingen te nemen behoudens de deelname van afgevaardigden van meer dan de helft van de leden van de RFU. Volgens Alayev, op 1 januari 2018, wordt de AANBEVELING betrekking op de gehele achterstallige rekeningen te betalen. Tijdens de duur van hun bevoegdheden, zij kunnen niet gekozen of benoemde afgevaardigden op de conferentie van een lid van de RFU. Als op de conferentie van het probleem zou worden opgelost positief op het volgende directiecomité op het einde van juni bespreken de mogelijke samenstelling van de Raad. Het kan worden gemaakt door de Raad van toezicht van de Federatie van voetbal, en belangrijke wijzigingen aan het Charter. Deze informatie werd bevestigd door de commissaris van het Uitvoerend Comité,” zei hij. In de afwezigheid van de geschorste haar activiteiten op een post van het hoofd RFS Vitaly Mutko de Voorzitter van de conferentie zal Alexander Alaev, die in het bezit van de ambten van Secretaris en Algemeen Directeur van de RFU en tijdelijk vervangen Mutko. De besluiten van de conferentie van de AANBEVELING zal worden geacht te zijn goedgekeurd indien zij ontvangen meer dan de helft van de stemmen van de aanwezige leden. Iedere afgevaardigde heeft één stem met inachtneming van de eisen van de russische wetgeving, ten minste 75% van de stemmen van de totale lidmaatschap van de leden van de RFU – erkende regionale sportfederaties in het voetbal.