Tech

Dit verandert er door de nieuwe privacywet

Daarin staat bijvoorbeeld dat bedrijven heel duidelijk moeten zijn over hoe ze met persoonsgegevens omgaan. Wat doen de organisaties waar we het meest gebruik van maken straks anders als het om onze privacy gaat? Lees ook: Bewaren ‘voor het geval dat’ kan straks boetes opleveren Voor grove privacyschendingen kan de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens boetes uitdelen tot 4 procent van de wereldwijde jaaromzet. Het moet makkelijk zijn om toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens weer in te trekken. Een analyse in zeven trends. Daardoor krijgen we langzaam een beeld van wat er eind deze maand concreet verandert. De nieuwe wet is de reden dat allerlei diensten nu aandacht vragen voor hun nieuwe privacybeleid of toestemming voor hun voorwaarden. Vier jaar onderhandelen door 28 lidstaten, een record van 3.999 amendementen en twee jaar implementatieperiode. Op 25 mei is het zo ver: de nieuwe privacyregels uit de Europese Unie gaan van kracht.