Economie

Het einde van de kliko

Een weg die moet leiden naar een (bijna) volledig gebruik van hernieuwbare energie. Op het vlak van de hernieuwbare energie bungelen we onderaan de Europese lijstjes. Twee factoren die het Nederland extra moeilijk maken om de weg richting een circulaire economie af te leggen. Een enorme ambitie die ook door de overheid wordt uitgesproken. Precies wat je nodig hebt voor windenergie. En hergebruiken we al onze producten op een kwalitatief hoogwaardige manier. Nog maar zo’n twaalfduizend dagen hebben we de tijd om de Nederlandse economie circulair te maken. Op dit moment is slechts 6 procent van onze energie duurzaam gewonnen: dat moet volgens het Energieakkoord uit 2015 in 2020 op 14 procent zitten, in 2023 op 16 procent. Om een idee te geven hoe groot de klus wordt, vier grote uitdagingen. Er zijn ook gunstige factoren. „Die zee is ondiep en de gemiddelde windsnelheid is hoog. Energie
Een hoog energieverbruik op een klein oppervlak. „Nederland heeft bijvoorbeeld met de Noordzee een ontzettend groot cadeau gekregen”, zegt directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Vanaf 2050 maken we geen (of amper nog) gebruik van fossiele energie. Gemakkelijk wordt het niet. Dat is in vergelijking met andere landen heel veel.”
Toch is de Nederlandse positie op dit moment niet rooskleurig te noemen. Daar komt nog eens bij dat het Nederlandse deel van de Noordzee 2,5 maal de oppervlakte van het Nederlandse vaste land beslaat.