Economie

FNV eist 3,5 procent meer loon

FNV-arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha meldt in een persbericht:
“Het gaat economisch goed en de overgrote meerderheid van de bedrijven verdient goed geld, dat echter steeds minder terecht komt bij de mensen. Dit houdt in dat ouderen via verschillende regelingen eerder met pensioen gaan, zodat jongeren eerder een baan krijgen. Het nieuwe cao-seizoen gaat op 1 december 2017 van start. De FNV verwijst daarbij naar de afspraken die het afgelopen jaar gemaakt zijn in de metaalsector, in ziekenhuizen en bij gemeenten. De vakbond vindt dat de doorgeslagen flexibilisering moet stoppen. Daarmee moet “de scheve verhouding tussen lager en hoger betaalden rechter getrokken worden”. Volgens de FNV kunnen mensen die weinig verdienen er volgend jaar zelfs 5 procent op vooruitgaan. Zo moet de cao de standaard worden voor alle werknemers die in een organisatie werken, stelt de FNV. Daarnaast wil de FNV het zogenoemde generatiepact tussen jongeren en ouderen voortzetten. Dat is het hoogste percentage in tien jaar tijd. Bij de presentatie van deze positieve groeicijfers stelde DNB-directielid Job Swank dat de loongroei – zo rond de 2 procent per jaar bij bedrijven – “wel wat hoger” mag. De FNV stelt dat er geïnvesteerd moet worden in werkenden nu het economisch beter gaat. 2,5 procent groei
De looneis van de FNV haakt aan op de groeicijfers die De Nederlandse Bank begin juni presenteerde. De vakbond vindt namelijk dat iedereen er minimaal 1000 euro bij moet krijgen per jaar. Wij willen daarom een inhaalslag maken, zodat werkenden eerlijker meeprofiteren.”

FNV: vaste werknemers profiteren onvoldoende
Volgens de FNV profiteren vaste werknemers nu onvoldoende van de economische groei doordat werkgevers “massaal kiezen” voor flexwerkers en zelfstandigen die vaak goedkoper zijn. In november wordt het arbeidsvoorwaardenbeleid definitief goedgekeurd. Het FNV-ledenparlement, het hoogste orgaan, heeft maandag het zogenoemde conceptarbeidsvoorwaardenbeleid goedgekeurd. Dat is ruim meer dan de looneis van 2,5 procent van vorig jaar. “We willen dat de arbeidskosten voor mensen met onzeker werk duurder worden”, zegt Boufangacha. De FNV, de grootste vakbond van Nederland met ruim 1 miljoen leden, wil dat de CAO-lonen in 2018 met minstens 3,5 procent stijgen. Toen voorspelde DNB een groei van 2,5 procent in 2017.