Economie

Dijsselbloem beheerde de schatkist streng

De schatkist die hij eind 2012 aantrof was leeg. De staatsschuld is aanzienlijk teruggelopen en gaat nu richting het voor Brussel meer dan aanvaardbare niveau van 50 procent van het bruto binnenlands product. Lees ook: Wat staat Jeroen Dijsselbloem nu te wachten?. Van alle kanten – vooral ook van oppositiezijde – kreeg hij lof toegezwaaid voor zijn begrotingsbeleid van de afgelopen vijf jaar. In het debat over de Voorjaarsnota, begin juli, werd minister Jeroen Dijsselbloem er bijna verlegen van. Vijf jaar later – komende dinsdag presenteert de PvdA-minister zijn vijfde en laatste Miljoenennota – is het tekort inderdaad omgebogen in een overschot van enkele miljarden. Zijn belangrijkste taak bij zijn aantreden – het op orde krijgen van de overheidsfinanciën – heeft Dijsselbloem onmiskenbaar goed volbracht. „Het tekort is zowaar omgeslagen in een overschot van 1,6 miljard en de minister verdient hiervoor een groot compliment”, vatte 50Plus-Kamerlid Martin van Rooijen de vriendelijke stemming samen. Dijsselbloem probeerde bescheiden te blijven. „Alles wat ik erover zeg, is borstklopperij.”
Er is ook weinig tegen in te brengen. Er zat een gat in de begroting van ruim 24 miljard euro; staatsschuld en begrotingssaldo liepen ver uit de pas bij de Brusselse normen.