Economie

Goed doel moet uitgaven kunnen verantwoorden

Een stichting die aanspraak maakt op de ANBI-status moet zo’n bedrag op z’n minst kunnen verantwoorden, vindt het Hof. De Belastingdienst heeft dan ook terecht de ANBI-status met terugwerkende kracht ingetrokken. Dat laatste was een probleem. De ideële doelstelling was aanwezig, er waren vrachtbrieven van geleverde hulpgoederen aan vluchtelingenkampen, er waren Arabische documenten waarin de ontvangst van een ambulance werd bevestigd, maar een behoorlijke financiële administratie ontbrak. Meer informatie: www.rechtspraak.nl ECLI:NL:GHDHA:2017:2413 Beeldmateriaal of getuigenverklaringen die de uitgaven bevestigen, zijn daarvoor onvoldoende. Zonder betaalbewijzen zijn de activiteiten van de stichting moeilijk te controleren. Ook ontbreekt een beleidsplan voor de reserve van bijna 40.000 euro die de stichting heeft aangehouden. Het bieden van steun in oorlogsgebieden maakt nu eenmaal dat niet alle bestedingen minutieus verantwoord kunnen worden, aldus de rechter. De islamitische stichting zamelde medicijnen en kleding in en bouwde ziekenhuizen en verzorgingscentra in derdewereldlanden. De rechtbank Den Haag gaf de stichting het voordeel van de twijfel. In hoger beroep is het Haagse gerechtshof kritischer. Vooral het uitnodigen van bepaalde imams voor een benefiet had bij hem argwaan gewekt. Volgens de belastinginspecteur was het hierdoor onmogelijk te controleren of inderdaad het algemeen belang werd gediend. De stichting had de fiscale status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI), waarvoor belastingvoordelen gelden – mits de instelling voor 90 procent het algemeen belang dient en dat blijkt uit een deugdelijke administratie. Hij trok de ANBI-status in.