Tech

Hoe heurt het eigenlijk in de WhatsApp-groep?

Klik op de afbeeldingen om ze te delen via WhatsApp met schenders van de etiquette. WhatsApp-groepen moeten het makkelijk maken om van elkaar op de hoogte te blijven en beslissingen te nemen, maar ondertussen zijn het vooral stoorzenders en bronnen van ergernis. Groeps-whatsappen: hoe moet dat? Iemand wordt toegevoegd en heeft daar niets over te zeggen. Klik op de afbeelding en deel hem met schenders van de etiquette. Herkenbaar? Een groep aanmaken
Er is bij het aanmaken van een WhatsApp-groep een cruciaal verschil met traditionele vormen van samenkomen: van vragen of uitnodigen is helemaal geen sprake. De initiatiefnemer vergewist zich er daarom van dat de ander zich akkoord heeft verklaard mee te doen, ofwel objectief nut zal hebben van het deelnemerschap. Vrienden, familie, kantoor, buurtpreventie, de verjaardag van tante Joke. Een beknopte etiquette.