Gezondheid

De regering heeft zijn goedkeuring aan de toewijzing van de MoH 500 miljoen voor het programma “de Ontwikkeling van de gezondheid”

“Tot vaststelling van de ontwerp-Richtlijn van de russische regering over deze kwestie”, – vermeld in het bericht. Het doel van het programma is te zorgen voor de beschikbaarheid van medische zorg en de efficiëntie van de medische diensten, “het volume, de vormen en de kwaliteit van die dient overeen te komen met het niveau van de morbiditeit en de wensen van de bevolking, geavanceerde medische wetenschap”. Dit is vermeld in de besluiten van de ministerraad op 27 juli. /TASS/. De russische regering zal toewijzen 500 miljoen roebels van het Ministerie van gezondheid van de subsidies aan de regio ‘ s die onder de staat van het programma “de Ontwikkeling van de gezondheidszorg”. Onder de geplande 2020 de resultaten van het programma is het verminderen van de mortaliteit door alle oorzaken, het verminderen van de consumptie van alcohol en tabak, en de stijging van de levensverwachting tot 74,3 jaar. MOSKOU, 28 juli. De staat van het programma “de Ontwikkeling van de gezondheid” werd goedgekeurd door de regering in April 2014, de uitvoering ervan heeft betrekking op de periode tot 2020.